------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filosofie
?Niets is toevallig mooi of ongewild oogstrelend... Het helpt wanneer je kijkt en de dingen in je opneemt? Als universitair economist besloot Kris in 2004 om zijn loopbaan een nieuwe wending te geven en zich te concentreren op wat tot dan toe een nevenactiviteit was gebleven. Hij startte een opleiding Interieurkunst aan de academie van Antwerpen en in 2005 richtte hij decoCoach op om zijn passie om te zetten in concrete projecten.
De stijl van Kris Alaerts kan het best beschreven worden als ?rijkelijk sober?. Met decoCoach heeft Kris vorm kunnen geven aan zijn visie op een mooi een leefbaar interieur. Projecten van Kris omvatten o.a. moderne flats in de binnenstad, oude herenhuizen en art deco appartementen, maar ook landhuizen in de groene rand en moderne nieuwbouwvilla?s.
Kris woont momenteel in Lausanne, Zwitserland, maar verblijft op regelmatige basis in Belgi?
Passie voor mooie dingen
De gekende designer David Hicks zei ooit ?je wordt niet met smaak geboren? en daar zit iets in. Je doet indrukken op in de loop van je leven waar je besluit iets mee te doen. Kris is altijd al geboeid geweest door schoonheid in de brede zin van het woord. De slanke lijn van een oude wagen, de lichtinval door het glasraam in een kerk, de rust van een Japanse tuin, tatoeages van de Dogon in Mali... percepties en momentopnames die hem roeren en inspireren.
Met de jaren heeft Kris een eigen stijl ontwikkeld die getypeerd wordt door een sobere rijkelijke uitstraling: nooit overdreven en steeds evenwichtig. Hij durft kleuren gebruiken en patronen kiezen die soms vernieuwend en gewaagd lijken, maar die steeds wonderwel binnen het eindresultaat passen. Elk voorwerp, meubelstuk of kunstwerk heeft verder een functie om de beoogde sfeer te versterken.
Passie voor mensen
Voor de start van decoCoach in 2005, heeft Kris een loopbaan van 10-jaar doorlopen als manager binnen grote binnen- en buitenlandse bedrijven. Hij leerde er samenwerken binnen interculturele teams en beheerde portefeuilles met grote contracten. Wat hem het meeste is bijgebleven, is de gedrevenheid van sommige mensen om binnen een opdracht succes te boeken voor zowel de klant als de leverancier. De enige manier om dit te doen is door een team te motiveren om creatief te werken en tot het uiterste te gaan.
Vandaag werkt Kris voornamelijk met onderaannemers, maar het principe blijft hetzelfde. Luisteren naar de klant, hard durven werken en je daarbij omringen met de juiste gemotiveerde medewerkers.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
decoCoach kleur- en interieuradvies biedt u een totaalservice aan waarbij we u helpen de juiste keuzes te maken en uw huis geheel of gedeeltelijk om te vormen tot een plaats waarin het goed wonen of werken is. decoCoach kan eveneens zorgen voor de realisatie en opvolging en zal desgewenst een concreet voorstel maken met uren, tarieven, materiaalnoden, etc.
Interieuradvies en opvolging
Het is logisch dat u een gefundeerde keuze wenst te maken wanneer u besluit ingrijpende werken in uw woning of zaak uit te voeren. Een eerste vrijblijvende ontmoeting is dan ook de start van een mogelijke samenwerking met decoCoach.
voorbereidend gesprek
Tijdens dit eerste gesprek zal Kris vooral luisteren naar uw plannen en wensen en wordt samen met u bepaald wat de omvang van het project zal zijn. Het is belangrijk dat vanaf het begin voor beide partijen duidelijk is wat verwacht wordt van decoCoach. De mogelijkheden zijn legio:
- U plant een ingrijpende interieurvernieuwing en zoekt advies en opvolging van de werken
- U zoekt vakmensen voor het uitvoeren van de werken
- U heeft een duidelijk idee voor bepaalde aspecten van uw interieur, maar worstelt nog met een aantal andere vragen
- U heeft geen tijd om materialen en installaties (bv. keuken, badkamer, meubels,...) te gaan kiezen
- U zoekt enkel kleuradvies
- U zoekt kleuradvies en wenst uitvoering en opvolging eveneens uit te besteden
- U zoekt een schilder / behanger
Het kan ook zijn dat u een duidelijk idee heeft van wat moet gebeuren, maar u wenst het project te faseren in de tijd. Dat kan perfect: u stelt dan samen met Kris een plan van aanpak op en maakt duidelijke afspraken rond de reeds uit te voeren werken.
offerte en eventuele verdere ontmoetingen
Na een eerste ontmoeting en op basis van zo veel mogelijk bijkomende informatie (plannen indien beschikbaar, ...) zal decoCoach u een duidelijke offerte toesturen die meteen samenvat hoe Kris de noden en de tijdsduur van uw project inschat. De opdracht krijgt dan ook een titel die ?de lading dekt?. Als u akkoord gaat, kunnen de voorbereidingen starten. Afhankelijk van het project zullen nog enkele ontmoetingen gepland worden of kan Kris meteen aan de slag. U bepaalt zelf hoe vaak u overleg wenst en uiteraard kan steeds snel en effici?t gecommuniceerd worden via telefoon en e-mail. Indien het om een omvangrijke projectopvolging gaat, zullen meteen regelmatige vergaderingen gepland worden om de voortgang van de werken te evalueren en keuzes voor verdere stappen te maken.
decoCoach adviesdossier
In het geval van een wel afgelijnd interieuradvies, met als opdracht voorstellen te doen rond indeling en aankleding van ?n of meerdere ruimtes, zal Kris een dossier opmaken met voorstellen en opties aangaande:
- Indeling en beoogde sfeer van kamers
- Gebruik van kleuren en stoffen
- Gebruik van materialen
- Advies aangaande integratie van bestaande of aanschaf van nieuwe meubels
- Verlichting en beheren van natuurlijke lichtinval
Dit dossier wordt de leidraad van het project en alle elementen hierin zullen met u besproken worden zodat u ge?formeerd kan beslissen. Het is ook de basis voor de uitvoering en opvolging van de werken ?al dan niet door vakmensen aangebracht door decoCoach.
Voor een kleuradvies project heeft decoCoach een specifiek stappenplan opgesteld dat u moet toelaten om op een snelle maar doordachte manier samen met Kris naar een mooi resultaat te werken.
Indien het project niet duidelijk omlijnd is van bij de start (bijvoorbeeld, u wenst een aantal ruimtes te laten schilderen, maar wenst nog niet over gordijnen, verlichting,... na te denken) dan zal in alle geval steeds een kort decoCoach dossier opgesteld worden dat de reeds afgesproken elementen samenvat. We beschouwen het dossier dan als een ?levend document? dat ten alle tijde verder kan uitgebreid worden indien gewenst. Hoe dan ook komt het vaak voor dat tijdens een opdracht nieuwe uitdagingen opduiken en u beslist om bijkomende zaken aan te pakken in het project. Het is echter eveneens perfect mogelijk dat u ons de opdracht geeft dit soort situaties te vermijden en duidelijk binnen de lijnen van het vooraf afgesproken dossier te werken.
opvolging van de werken
Indien gewenst zal decoCoach voorstellen doen met betrekking tot vakmensen op het gebied van interieurwerken zoals schilderen, behangen, stofferen, schrijnwerkerij, enz. Kris zal toezien op de uitvoering van de werken en bijsturen waar nodig in overleg met u. Deze mensen kunnen in onderaanneming werken of rechtstreeks voor u zoals u verkiest.
uitvoering van de werken
Kris Alaerts is opgeleid en ervaren fijnschilder. Hij zal graag een voorstel doen rond schilder- en behangwerken in opdracht voor decoCoach. Ook voor alle andere interieurwerk beschikt decoCoach bvba over contacten met vaklui.
Tot het uitvoeren van de werken hoort vaak ook het uitkiezen van materialen en verven of het selecteren van winkels en leveranciers. Bij nieuwbouwprojecten met sleutel op de deur of indien de opdracht kadert in het groter geheel van een projectontwikkelaar, kan samen met de hoofdaannemer gekeken worden naar de beperkingen (voorkeurleveranciers) en mogelijkheden (varianten van keukens, afwijken van de standaard mits opleg, ...). Kris zal keuzes maken en regelmatig de opties aan u voorleggen binnen de afgesproken termijnen en zonder de algemene oplevering van uw gebouw in het gedrang te brengen.
afronding van het project
Wanneer alle afgesproken werken zijn uitgevoerd, wordt een laatste vergadering met u gepland waarin het adviesdossier wordt overlopen en samen wordt gekeken of alles verlopen is naar wens en volgens de specificaties van de opdracht.
Kleuradvies: Stappenplan
Voor Kleuradvies heeft Kris een aangepast stappenplan ontwikkeld bestaande uit een aantal ontmoetingen en eventuele verdere opvolging. Deze aanpak stelt u in staat een keuze te maken gebaseerd op een transparant en doelmatig plan. U kiest zelf hoever u wenst te gaan en uiteraard kan het project, naarmate het vorm aanneemt, verder uitgebreid worden en meer ondersteuning besproken worden.
decoCoach STAPPENPLAN: STAP 1 1ste ontmoeting (de opdracht) Deze vergadering vindt bij voorkeur plaats in uw (toekomstige) woning en leidt naar een helder beeld van uw wensen en objectieven. Tijdens dit eerste gesprek zal Kris een aantal fundamentele vragen over het gebruik en de gewenste stijl van uw huis overlopen. Hij kijkt samen met u naar de functie en het te bereiken effect in uw interieur:
- Functie (bv. wonen, werken, ontspannen, klanten ontvangen,...)
- Bewoners (bv. kinderen, meerdere gezinnen, winkelpersoneel, klanten, ...)
- Stijl (bv. modern, klassiek, industrieel, ...)
- Verloop (bv. tijdloos interieur, trendy ruimte, snel veranderende showroom, ...)
- Karakter (bv. sereen, gedurfd, ...)
- Uitstraling en energieniveau (bv. warm, stimulerend, fris en ?clean?, ...)
Indien mogelijk wordt reeds meteen de omvang van het project en het voorziene budget omlijnd. decoCoach kan u helpen een realistisch budget voor de uitvoering van de werken op te stellen. Wanneer er plannen, schetsen e.d. bestaan, vraagt decoCoach die ter beschikking te stellen om een zo volledig mogelijk advies te kunnen geven.
STAP 2 2de ontmoeting (het advies)
Vindt plaats bij u of bij ons ongeveer 2 weken na de eerste ontmoeting (afhankelijk van omvang project). Kris zal dan uitgebreid en gedocumenteerd advies geven met betrekking tot uw opdracht. Als leidraad wordt een gepersonaliseerd dossier gebruikt waarin o.a. volgende elementen vermeld staan:
- Algemeen karakter, stijl en uitstraling van uw woning en/of de verschillende ruimtes
- Per ruimte:
- Kleurpalet en beoogd effect
- Mogelijke alternatieven en verschillende resultaten
- Te gebruiken materialen (verven, papier, ...)
- Duidelijke uitleg en motivering van de gemaakte keuzes
- Voorstellen rond merken en leveranciers van de materialen
- Indien gevraagd suggesties rond aankleding, meubilair, gordijnen en stoffen, inrichting, gebruik van kunstvoorwerpen, etc. (hiervoor wordt een aparte offerte voor interieuradvies opgesteld)
- Kleurenwaaiers en staalkaarten / brochures worden gebruikt ter ondersteuning van de discussie
- Waar nuttig worden als bijlage stalen of voorbeelden gevoegd
- Indien nodig wordt documentatie in de vorm van boeken, tijdschriften, catalogi etc. meegebracht
STAP 3 Verdere ontmoetingen (het akkoord)
Indien na de tweede ontmoeting, en na evaluatie van het voorgestelde dossier, nog vragen zouden rijzen, kan desgewenst een 3de ontmoeting gepland worden om bijkomend advies te geven of nieuwe pistes uit te werken. Deze communicatie kan vaak ook via e-mail verlopen en telefoneren kan altijd. Dit is vaak de belangrijkste stap en decoCoach beschouwt het project pas afgerond wanneer u akkoord gaat met de voorstellen en als u het gevoel heeft dat een haalbaar resultaat werd behaald.
Indien hierna geopteerd wordt voor bijkomende vragen buiten de opdracht, dan wordt een nieuwe offerte opgemaakt. STAP 4 Keuze en aanschaf van materialen & bezoek aan leveranciers
Indien gewenst biedt decoCoach tevens aan om voor u of samen met u gespecialiseerde handelaars te bezoeken en keuzes te maken of aankopen uit te voeren. Hiervoor wordt een uurtarief aangerekend.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interieuradvies
Interieuradvies kan veel vormen aannemen. Het kan gaan om een project waarbij u ?carte blanche? geeft aan Kris en vraagt om hulp bij de volledige aankleding van uw woning of zaak. Decoratiematerialen, kleuren, meubels, toestellen en kunst worden dan in functie van doel en sfeer van elke kamer gekozen. Samen met u worden keuzes gemaakt en ook de uitvoering kan verder begeleid worden. Maar ook advies voor een bepaalde ruimte of rond een specifiek thema zijn perfect mogelijk. Alles begint met een gesprek waarbij gekeken wordt naar de noden en mogelijkheden.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kleuradvies
?Les gouts et les couleurs?? luidt het gezegde. Het is vaak niet zo makkelijk om kleuren te kiezen die iedere bewoner van een huis mooi of passend vindt. decoCoach beschouwt het als zijn kerntaak om u bij te staan in het kiezen van kleuren die aansluiten bij uw smaak en die sfeer- en lichteffecten cre?en die soms verrassend en gedurfd zijn, maar nooit overdreven.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projecten
1. Landhuis Noord Antwerpen
Het hoofdobjectief van dit project was het cre?en van warmte en het gevoel van ?leven? in een nieuwbouwvilla in pastorijstijl. Belangrijk was het behoud van ruimte en licht en het oog voor elk detail. De bewoners zijn art d?o liefhebbers en de uitdaging bestond erin om bestaande meubels een plaats te geven en nieuwe elementen en kunst aan te brengen in perfecte harmonie met de bouwstijl. Ook kleur- en materiaalkeuze van de inrichting gebeurde met grote nauwgezetheid teneinde het nieuwbouwproject van bij de start een huiselijke sfeer mee te geven.
2. Herenhuis Antwerpen
Dit is de eigen woning van Kris Alaerts. Het gaat om een herenhuis (1894) in de binnenstad dat volledig verbouwd werd, maar met behoud van alle originele elementen. Hoofddoel was het cre?en van rust en ruimte voor Kris en zijn partner die beiden drukke jobs hebben en vaak onderweg zijn. De hoofdelementen zijn het durven spelen met kleur en de combinatie van klassiek en strak. Aan keuken en badkamers werd een moderne invulling gegeven. Alle andere ruimtes werden in hun oorspronkelijke staat hersteld, maar iedere kamer kreeg een duidelijke invulling waarbij vermeden werd om te veel functies te combineren. Ook kleuren en materialen zijn gekozen in functie van de sfeer die iedere ruimte nodig had.
3. Appartementen Antwerpen
De voormalige woning van schrijver Jef Geeraerts waar steeds een winkeltje op het gelijkvloers was geweest? Een uitdaging omdat het gebouw ondertussen volledig onderkomen was de bouwheer zocht naar functionaliteit en rendement van de geringe ruimtes. Het resultaat zijn twee in elkaar verweven duplexappartementen (? the white flat? en ?the black flat?) die werden opgevat als strakke moderne structuren, maar steeds met warme ondertonen en materialen (hout, marmer, ?) die zorgen voor huiselijkheid en en de nadruk op kwaliteit.
4. Patrici?swoning Brussel
Een gerenoveerd klassiek pand in de buurt van de av. Louise dat werd opgedeeld in grote wooneenheden. Kris werd gevraagd om gelijkvloers en woonkelder (voormalige bediendenvertrekken) aan te kleden en kleuradvies te geven. De bewoners, een Australisch koppel en hun tienerzoon, hebben door de jaren heen verschillende meubelstukken en kunstwerken verzameld die allen een plaats moesten krijgen in de Belgische woonst. Centraal staat de wintertuin die aansluit op een open keuken waar de vrouw des huizes al haar vrije tijd doorbrengt en gasten ontvangt.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Made by Apluz, a creative group.